Клиничка Болница Тетово

Kontakt

Numrat e telefonit të reparteve pranë Spitalit Klinik Tetovë

Sektori Juridik                               075/200 403
Sektori Financiar                          075/200 402
Qendra Informative                    075/200 304
IT                                                     075/200 853
Reparti I Kirurgjise                        075/200 306
Reparti I Gjinekologjise                075/200 308
Reparti I Psikiatrise                      075/200 309
Reparti I Internistikes                  075/200 406
Reparti I Kardiologjise               075/200 804
Reparti I Neourokirurgjise         075/200 802
Reparti I ORL                                 075/200 544
Reparti I Oftalmologjise              075/200 668
Reparti I Infektologjise                075/200 978
Reparti I Pediatrise                       075/200 769
Reparti I Dermatologjise             075/200 814
Reparti I Urologjise                       075/200 784
Reparti I Neurologjise                   075/200 794
Reparti I Ortopedise                      075/200 839
Rentgen                                            075/200 433
Barnatore                                          075/200 779
Anestezioni                                      075/200 826