•   075200304
  •   kbtetovo@zdravstvo.gov.mk

Оддели

Началник: Др. Фатмир Омери

Главна сестра: Дитлинда Синани

Началник: Др.Фатмир Рушани

Главна сестра: Дашмире Омери

Началник: Др.Мирјета Хасани

Главна сестра: Букурије Љума

Началник: Мирка ПопИвановска Шукас

Началник: Др.Алил Исмаили

Главна сестра: Весна Василевска

Началник: Др.Абдулнасер Ќафјани

Главна сестра: Славица Несторовска

Началник: Др.Александар Коцевски

Главна сестра: Вјолца Каба

Началник: Др.Султана Асани

Главна сестра: Фатиме Бесими

Дипл. Инженер по биологија-биохемичар: Сание Бериша

Медицински лаборант/техничар: Феран Талха

Началник: Др.Илбер Бесими

Главна сестра: Менка Ристовска

Началник: Др.Флорин Селими

Главна сестра: Наџије Фетахи

Началник: Др.Агим Бериша

Главна сестра: Сузан Кучи

Началник: Др.Мирослав Кочевски

Главна сестра: Мамуре Јакупи

Началник: Др.Ќенан Каремани

Главен техничар: Христе Ристовски

Началник: Др.Нагип Руфати

Главна сестра: Зибуш Реџа

Началник: Др.Нади Рустеми

Главна сестра: Милхате Реџа

Началник: Др.Неџат Асани

Главна сестра: Минире Цека

Началник: Др.Аритон Ракипи

Началник: Др.Злата Тримчевска

Главна сестра: Оливера Неделчевска

Началник: Др.Вјолца Скендери

Главен техничар: Небојша Нофитовски

Началник: Др. Дестан Халити

Главна сестра: Радмила Вељановска