Tретирање на мозочен удар со аспирација на тромб за прв пат во Клиничката болница во Тетово

Трeтирање на мозочен удар со аспирација на тромб за прв пат во Центарот за интервентна кардиологија во Тетово.