Trajtimi i sulmit në tru me tromboaspiracion për herë të parë në spitalin Klinik të Tetovës

Trajtimi i sulmit ne tru me tromboaspiracion për së pari herë në Qendrën për Kardiologji Intervente në Tetovë.