•   075200304
  •   kbtetovo@zdravstvo.gov.mk

Qasje në informacione publike

Personat e autorizuar për qasje në informata me karakter publik

Goran Saveski

е-mail:
goran_sav@yahoo.com
тел:
044 357 677

Arbnora Huseini

е-mail:
huseini.arbnora@gmail.com
kbtetovo@zdravstvo.gov.mk