•   075200304
  •   kbtetovo@zdravstvo.gov.mk

Qasje në informacione publike

Personat e autorizuar për qasje në informata me karakter publik

a

aa

aa

aa

Shkodran Sinani

е-mail:
shkodran.sinani3@gmail.com
kbtetovo@zdravstvo.gov.mk
tel: 044 349 708

Goran Saveski

е-mail:
goran_sav@yahoo.com
tel:
044 357 677