•   075200304
  •   kbtetovo@zdravstvo.gov.mk

Repartet

Kryeshef: Dr.Fatmir Omeri

Motra kryesore: Ditlinda Sinani

Kryeshef: Dr.Fatmir Rushani

Motra kryesore: Dashmire Omeri

Kryeshef: Dr. Mrijeta Hasani

Motra kryesore: Bukurije Luma

Kryeshef: Dr. Alil Ismaili

Motra kryesore: Vesna Vasilevska

Kryeshef: Dr. Abdulnaser Qafjani

Motra kryesore: Sllavica Nestorovska

Kryeshef: Dr. Aleksandar Kocevski

Motra kryesore: Vjollca Kaba

Kryeshef: Dr.Sultana Asani

Motra kryesore: Besa Leka

Kryeshef – Specialist i biokimisë medicinale: Mimoza Bafqari-Bakiji

Laborant: Feran Talha

Kryeshef: Dr. Ylber Besimi

Motra kryesore: Menka Ristovska

Kryeshef: Dr. Florin Selimi

Motra kryesore: Naxhije Fetahi

Kryeshef: Dr. Agim Berisha

Motra kryesore: Afërdita Ademi

Kryeshef: Dr. Miroslav Koçevski

Motra kryesore: Mamure Jakupi

Kryeshef: Dr. Qenan Karemani

Teknik kryesor: Hriste Ristovski

Kryeshef: Dr. Nagip Rufati

Motra kryesore: Zibush Rexha

Kryeshef: Dr. Nadi Rustemi

Motra kryesore: Milhata Sulejmani

Kryeshef: Dr. Nexhat Asani

Motra kryesore: Minire Ceka

Kryeshef: Dr. Ariton Rakipi

Kryeshef: Dr. Zlata Trimçevska

Kryeshef: Dr. Vjollca Skenderi

Teknik kryesor: Nebojsha Nofitovski

Kryeshef: Dr. Destan Haliti

Motra kryesore: Radmila Veljanovska

Kryeshef: Mirka Popivanovska Shukas

Teknik kryesor: Ilker Jamini