•   075200304
  •   kbtetovo@zdravstvo.gov.mk

Изведена прва специфична операција на ребро во тетовската клиничка болница

– Прв пат во клиничката болница во Тетово е извршена торакална (градна) оперативна интервенција – ресекција на тумор на второ десно ребро на предниот дел од градниот кош. Операцијата ја изврши специјалистот по торакална хирургија д-р Иван Карапетров. Повеќе…

Read More »

Финансиски извештај 2017,2018,2019

ЗАВРШНА СМЕТКА 2017 531 737 485 ——————————————————————————————– ЗАВРШНА СМЕТКА 2017 531 737 485 485 531 737 ——————————————————————————————– ЗАВРШНА СМЕТКА 2017 531 737 485 ——————————————————————————————– 485 531 737 ——————————————————————————————– ЗАВРШНА СМЕТКА 2017 531 737 485 Dok Dok1 Dok2 Dok3 ——————————————————————————————– 485 531 737 ——————————————————————————————– ЗАВРШНА СМЕТКА 2017 531 737 485 531 737 485 ЗАВРШНА СМЕТКА 2019 […]

Read More »