loader image

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

ТЕТОВО

Официјално лого на ЈЗУ Клиничка болница Тетово

SPITALI KLINIK

TETOVË

Оддел за биохемиско-лабораториска медицина

  1. Почетна
  2. »
  3. Оддели
  4. »
  5. Оддел за биохемиско-лабораториска медицина
Сите оддели

Дијагностичка Биохемиска Лабораторија располага со најсовремена и висококвалитетна опрема за изработување на хематолошки, биохемиски и имунолошки анализи на примероци од пациенти, како и со високо опремен стручен кадар на здравствени работници и соработници. Лабораторијата е акредитирана соодветно стандардот ISO 15189:2013 и функционира врз основа на начелата за добра лабораториска пракса и акредитациските стандарди. Дополнително, лабораторијата е подложна на месечна надворешна контрола на квалитет со учество во високо реномирани европски програми за проверка на точноста.

Лабораторијата располага со капицет од 350м2 во склоп на кои функционираат 5 шалтери за административен прием и 3 пулта за земање на примероци. Во склоп на лабораторијата  функционираат 4 хематолошки, 2 биохемиски и 4 имунолошки апарати кои овозможуваат секојдневна услуга на голем број на пациенти и доставување на резултатите во најкус можен временски рок.

Раководители

спец. др. Мимоза Бафќари Бакии

Раководител на оддел за биохемиска - лабораториска медицина

Контакт информации