loader image

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

ТЕТОВО

Официјално лого на ЈЗУ Клиничка болница Тетово

SPITALI KLINIK

TETOVË

Оддел за инфективни болести

  1. Почетна
  2. »
  3. Оддели
  4. »
  5. Оддел за инфективни болести
Сите оддели

Одделот за инфективни болести во склоп на Клиничка Болница Тетово функционира со амбуланта и стационар каде се лекуваат хоспитализирани болни.
На амбулантски прегледи се упатуваат пациенти од страна на матичните лекари или истите доаѓаат по своја иницијатива доколку матичните лекари не се достапни.
Целта на амбулантна и амбулантските прегледи е дијагностицирање и терапија на акутни или хронични инфективни заболувања. Во однос на причинителот тоа се болести од различна етиологија вирусна бактериска, паразитна и др. а во однос на тоа кој од системите е зафатен се лекуваат болести од страна на ЦНС и тоа најцесто менингитис, менингоенцефалитис, од страна на респираторниот систем долно и горно респираторни инфекции, од страна на GIS интоксикации, дијареи, паразитни цревни инфекции, зоонози, уринарни инфекции, пациенти со вирусен хепатит од акутен или хроничен тек.
Во последниве три години во инфективно одделение се прегледуваат и лекуваат пациенти со инфекција предизвикана од SARS-COV 2. Сите пациенти ако се со лесна и средно тешка клиничка слика се лекуваат во домашни услови со редовно закажани контроли, а оние кои се со тешка клиничка слика се хоспитализираат во инфективно одделение за следење и понатамошен третман.

Раководители

Контакт информации