loader image

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

ТЕТОВО

Официјално лого на ЈЗУ Клиничка болница Тетово

SPITALI KLINIK

TETOVË

Оддел за ортопедија

  1. Почетна
  2. »
  3. Оддели
  4. »
  5. Оддел за ортопедија
Сите оддели

Одделот за ортопедија е со долга традиција во склоп на Клиничка болница Тетово. Во себе опфаќа оддел со 18 кревети, современо опремена операциона сала, кабинет за дензитометрија, кабинет за ултрасонографија на остеоартикуларен систем, амбуланта и гипс сала.
Дејноста опфаќа третман на вродени и стекнати деформитети во детска возраст, дегенеративна патологија на остеоартикуларниот систем со ендопротетика како и конзервативен и оперативен третман на трауматолошки пациенти.

Раководители

спец. др. Мирослав Кочовски

Раководител на оддел за ортопедија

Контакт информации