loader image

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

ТЕТОВО

Официјално лого на ЈЗУ Клиничка болница Тетово

SPITALI KLINIK

TETOVË

Barnatorja e spitalit

  1. Ballina
  2. »
  3. Departamenti
  4. »
  5. Barnatorja e spitalit
Të gjitha Departamentet

Barnatorja e Spitalit

Si departamenti kryesor në kuadër të ISHP Spitali klinik, prokuron, ruan, mban dhe shpërndan medikamente dhe materiale harxhuese mjekësore në departamente të tjera. Barnatorja e Spitalit mer pjesë në krijimin e gamës të barnave në procedurat e tenderit si dhe propozimet për barna të reja specifike, menaxhon konsumin e të gjitha departamenteve dhe krijon në mënyr elektronike të gjitha kërkesat dhe regjistron kontabilitetin e të gjidha fakturave pas marrjes, duke patur në çdo moment atë që duhet të paguhet sipas kontratave të prokurimit, si dhe donacione dhe bakshish të ndryshme të dhëna nga kompanitë farmaceutike ose shitësit me shumicë.

Farmacija e spitalit ka në gamë të gjerë barnash, disa prej të cilave janë në listën pozitive dhe disa jo në listën pozitive, një magazinë me furnizime të materialeve harxhuese mjekësore, fasha, dezinfektues. Materialet harxhuese labaratorike.

Barnatorja e spitalit kryen të gjitha blerjet, për metodat e reja të nevojshme dhe shërbimet shëndetsore në spital, si dhe materialet osteosintetik, stente për kardiologji urgjente, filma dhe reagentë me rezze x dhe materiale të tjera specifike nëse formohet një specialist dhe supspecialist  i ri, shërbim shëndetsorë me metoda të reja dhe pajisje të teja në spital.

Barnatorja e spitalit mbledh të gjitha të dhënat e raportuara nga departamentet nëse ka ndonjë në lidhje me reaksionet anësore barnat në pacientët spitalore dhe raporton në MALMED, Gjithashtu informon të gjitha departamentet nëse ka reagime nga  Ministria e shëndetsisë ose MALMED në lidhje me tëheqjen e një barri ose ndonjë informacion në lidhje me barnat për të informuar të gjithë mjekët dhe personelin mjekësor të punsuar në spital.

Menaxhmenti

Informacioni i kontaktit