loader image
Пребарување
Close this search box.

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

ТЕТОВО

Официјално лого на ЈЗУ Клиничка болница Тетово

SPITALI KLINIK

TETOVË

Пребарување
Close this search box.

Оддели

Болничка аптека

Болничка аптека како главен оддел во склоп на ЈЗУ Клиничка болница врши набавка, складирање, чување и дистрибуција до другите оддели на лекови и медицински потрошен материјал.
Прочитај повеќе

Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за биохемиско-лабораториска медицина

Дијагностичка Биохемиска Лабораторија располага со најсовремена и висококвалитетна опрема за изработување на хематолошки, биохемиски и имунолошки анализи на примероци од пациенти, како и со високо опремен стручен кадар на здравствени работници и соработници.
Прочитај повеќе

Оддел за гинекологија и акушерство

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за дерматовенерологија

Услуги кои ги врши: Дерматолошки преглед, Крио терапија, Дермоскопија, Трихоскопија, Естетска дерматологија.
Прочитај повеќе

Оддел за детски болести

Постојат 2 спратови, пациентите се примаат и сместуваат според дијагнозата. Постои амбуланта за преглед на пациентите од понеделник до петок, за викенд сме достапни 24 часа.
Прочитај повеќе

Оддел за дијабетес и метаболни заболувања

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за инвазивна кардиологија

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за интервентна кардиологија

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за интерни болести

Дејности (услуги) кои ги вршиме на интерното одделние: Кардиологија, Гастроентерохепатологија, Пулмологија, Нефрологија, Реуматологија, Ендокринологија.
Прочитај повеќе

Оддел за инфективни болести

Одделот за инфективни болести во склоп на Клиничка Болница Тетово функционира со амбуланта и стационар каде се лекуваат хоспитализирани болни.
Прочитај повеќе

Оддел за максилофациална хирургија

Максилофацијална хирургија во рамките на Клиничката болница во Тетово е реализирана од страна на тројца доктори специјалисти: Др. Агим Мурати, Др. Александра Бранко и др.Весна Гошиќ-Маркоска.
Прочитај повеќе

Оддел за неврологија

НАСКОРО Раководители Контакт информации Телефон +389 (70) 123 456 Email nevrologjia@clinicalhtetovo.mk
Прочитај повеќе

Оддел за неврохирургија

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за неонатална интензивна нега

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за неонатологија

Активности за Оддел Неонатологија во тек на 2022 година Воведе скрининг за цинтична фиброза, фенилкетонурија, 30 –те метаболни болести.
Прочитај повеќе

Оддел за онкологија со аплицирање на цитостатска терапија

Во Онколошкиот Оддел – Клиничка Болница Тетово, се нудат следните медицински услуги: Администрирање на специфична онколошка терапија која се состои од апликација на хемотерапија, хормонска терапија и биолошка терапија од страна на обучен персонал за работа со пациенти со канцер.
Прочитај повеќе

Оддел за општа и висцерална хирургија

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за општа хирургија и трауматологија

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за ортопедија

Одделот за ортопедија е со долга традиција во склоп на Клиничка болница Тетово. Во себе опфаќа оддел со 18 кревети, современо опремена операциона сала, кабинет за дензитометрија, кабинет за ултрасонографија на остеоартикуларен систем, амбуланта и гипс сала.
Прочитај повеќе

Оддел за оториноларингологија

Уво,нос и грло хирургија е исто така позната како оториноларингологија (ОРЛ), или хирургија на главата и вратот. Оваа област на медицината се занимава со нарушувања на увото, носот, грлото, главата и вратот.
Прочитај повеќе

Оддел за офталмологија

Одделението за офталмологија се состои од: 4 специјалисти, 3 специјализанти 7 сестри 1 хигијеничарка Одделението има 4 амбуланти и оперативна сала.
Прочитај повеќе

Оддел за патолошка анатомија

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за пнеумофтизиологија

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за психијатрија

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за радиодијагностика

Периодот помеѓу две снимања препорачливо е возраста на пациентот да биде не помала од 2 години. Исто така на овој апарат се врши и скрининг на дојки бидејќи нашиот Клинички центар е вклучен во програмата за рано откривање на рак на дојка.
Прочитај повеќе

Оддел за респираторни заболувања

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за судска медицина

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за ургентна медицина

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за урологија

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content.
Прочитај повеќе

Оддел за физикална медицина и рехабилитација

Физикална медицина и рехабилитација е специјалност која применува различни методи и процедури кои имаат за цел превенција, лекување, дијагностика и рехабилитација на физички и функционални пореметувања на коскено – мускулниот, нервниот и кардиоваскуларниот систем.
Прочитај повеќе