loader image
Пребарување
Close this search box.

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

ТЕТОВО

Официјално лого на ЈЗУ Клиничка болница Тетово

SPITALI KLINIK

TETOVË

Пребарување
Close this search box.

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

ПЕТ ДЕЦЕНИИ МЕДИЦИНСКО ИСКУСТВО

ПОВЕЌЕ ОД МИЛИОН ИЗВРШЕНИ ПРЕГЛЕДИ И УСУЛУГИ
ОД ЦЕЛИОТ РЕГИОН

Извршени прегледи и услуги
100000
Ивршени операции
30
Амбулантски прегледи
500
Лекувани пациенти
100

Нашата болница располага
со 31 одделение.

Здравствена заштита по
најсовремени медицински стандарди!

Здравствената заштита во една држава претставува еден од важните елементи за зачувување и унапредување на здравјето, животната и работната средина на човекот, заштита на неговиот животен стандард и социјалната сигурност а во исто време е и значаен фактор за стопанскиот и економскиот развој на истата.

ЈЗУ Клиничка Болница Тетово е Јавна здравствена установа со права, обврски и одговорности утврдени со закон, колективен договор, статут и други општи акти.

Апарат за оддел за онкологија