loader image
Kërko
Close this search box.

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

ТЕТОВО

Официјално лого на ЈЗУ Клиничка болница Тетово

SPITALI KLINIK

TETOVË

SPITALI KLINIK I TETOVËS

PESË DEKADA PËRVOJË MJEKËSORE

MË SHUMË SE NJË MILION KONTROLLET DHE SHËRBIME
TË KRYERA NGA I GJITHË RAJON

Kontrollet dhe shërbimet e kryera
100000
Operacionet e kryera
30
Ekzaminimet ambulatore
500
Pacientët e trajtuar
100

Spitali ynë ka 31 reparte.

Kujdesi shëndetësor sipas
Standardeve më moderne mjekësore!

Kujdesi shëndetësor në një shtet përfaqëson një nga elementët e rëndësishëm për ruajtjen dhe zhvillimin e shëndetit, mjedisin e jetesës dhe punës së njeriut, mbrojtjen e standardit të jetesës dhe sigurimit shoqëror, njëkohësisht është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të të njëjtit.

IPSH SPITALI KLINIK, Tetovë, është institucion publik shëndetësor me të drejta, obligime dhe përgjegjësi të përcaktuara me ligj, marrëveshje kolektive, statut dhe akte të tjera të përgjithshme.

Lajme