loader image

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

ТЕТОВО

Официјално лого на ЈЗУ Клиничка болница Тетово

SPITALI KLINIK

TETOVË

SPITALI KLINIK I TETOVËS

PESË DEKADA PËRVOJË MJEKËSORE

MË SHUMË SE NJË MILION KONTROLLET DHE SHËRBIME
TË KRYERA NGA I GJITHË RAJON

100000
Kontrollet dhe shërbimet e kryera
30
Operacionet e kryera
500
Ekzaminimet ambulatore
100
Pacientët e trajtuar

Spitali ynë ka 31 reparte.

Kujdesi shëndetësor sipas
Standardeve më moderne mjekësore!

Kujdesi shëndetësor në një shtet përfaqëson një nga elementët e rëndësishëm për ruajtjen dhe zhvillimin e shëndetit, mjedisin e jetesës dhe punës së njeriut, mbrojtjen e standardit të jetesës dhe sigurimit shoqëror, njëkohësisht është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të të njëjtit.

IPSH SPITALI KLINIK, Tetovë, është institucion publik shëndetësor me të drejta, obligime dhe përgjegjësi të përcaktuara me ligj, marrëveshje kolektive, statut dhe akte të tjera të përgjithshme.

Lajme